Eksport

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło ogromne możliwości wymiany handlowej z krajami członkowskimi UE. Obecnie nasza firma eksportuje towary do Czech, Słowacji, Niemiec i Węgier, będąc jednocześnie otwartą na propozycje współpracy z innymi krajami - członkami UE.

Zainteresowanych współpracą z nami prosimy o kontakt:
Katarzyna Winiarska tel. +48 661 611 065,  kwiniarska@lakoc.pl 


Vstup Polska do Evropské unie přinesl obrovské možnosti obchodní výměny s členskými státy EU. V současné době naše firma exportuje zboží do České republiky, na Slovensko, do Německa a Maďarska, přičemž jsme otevřeni návrhům na spolupráci i s jiných zemí - členy EU.

Máte-li zájem s námi spolupracovat, prosím kontaktujte nás na:
Katarzyna Winiarska tel. +48 661 611 065, kwiniarska@lakoc.pl


Acceeding Poland to EU created huge opportunities to trade in goods with other EU members. While beeing open to trading offers from other countries - EU members, we currently trade with companies from countires like Czech Republic, Slovakia, Hungary and Germany.

If You're interested in dealing with us, please contact us on:
Katarzyna Winiarska tel. +48 661 611 065,  kwiniarska@lakoc.pl