Baner nagłówka

Contact

Łakoć sp. z o.o

Location icon

ul. Warszawska 400
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547207 93 71

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze: KRS 0000293303
Kapitał zakładowy: 15.000.000,00 zł

Skontaktuj się z firmą Łakoć

Napisz do nas wiadomość