Kontakt

ŁAKOĆ Sp. z o.o
ul. Warszawska 400
43-300 Bielsko-Biała

NIP 547 207 93 71

tel: +48 33 85 33 120
fax: +48 33 85 30 569

Dział Obsługi Klienta - przyjmowanie zamówień
tel. +48 661 611 136
tel. +48 661 622 999
tel. +48 33 853 31 20 wew. 600
lakoc@lakoc.pl


Sekretariat
tel. +48 33 / 853 31 20
sekretariat@lakoc.pl
 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Bielsku-Białej wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze: KRS 0000293303
Kapitał zakładowy: 15.000.000,00 zł